kognitiv radio

(cognitive radio) – en experimentell teknik för trådlös kommunikation där enheterna ska kunna välja frekvens, protokoll och ändra inställningar beroende på omständigheter. Alltså beroende på tid, plats, datamängd, användarens beteende och vilka andra enheter som finns i närheten. – Läs mer i Wikipedia. – Att kalla detta för kognitivt är att ta till – se kognition.

[experimentell teknik] [trådlöst] [ändrad 2 augusti 2020]