cold transfer

tigande vidarekoppling när man kopplar ett telefon­samtal vidare till någon annan utan att själv säga något.