Common malware enumeration

(CME) – ett initiativ för fastställande av enhetliga namn på skadeprogram, avvecklat 2006. Verk­sam­heten har uppgått i MAEC. – Syftet var att underlätta snabba insatser mot nya hot genom att minska risken för förväx­lingar och dubbelarbete på grund av oklara namn på hoten. CME avvecklades 2006, eftersom andra typer av hot än globalt spridda skadeprogram hade blivit allvarligare. – CME var ett initiativ av det amerikanska statliga it‑säkerhets­institutet US‑Cert (numera del av CISA, se cisa.gov) (se också Cert) och före­taget Mitre. – Se maecproject.github.io.

[nerlagt] [skydd] [ändrad 13 september 2019]