Common malware enumeration

(CME) – ett initiativ för fastställande av enhetliga namn på skadeprogram, avvecklat 2006. Verksamheten har uppgått i MAEC. – Syftet var att underlätta snabba insatser mot nya hot genom att minska risken för förväxlingar och dubbelarbete på grund av oklara namn på hoten. CME, som lanserades 2005, avvecklades 2006, eftersom andra typer av hot än globalt spridda skadeprogram hade blivit allvarligare. – CME var ett initiativ av det amerikanska statliga it‑säkerhetsinstitutet US‑Cert (numera del av CISA, se cisa.gov) (se också Cert) och före­taget Mitre. – Se maecproject.github.io.

[nerlagt] [skydd] [ändrad 8 april 2022]