Communications decency act

(CDA) – en delvis avskaffad amerikansk lag som för­bjöd sexuella yttranden på inter­net om barn kunde se dem. (Med yttranden menas här text, ljud och bild.) – Lagen, som infördes 1996, gjorde först alla inblandade – operatörer, ansvar­iga för webb­­sidor och deltagare i diskussions­­forum – ansvariga för att se till att barn inte fick se något som kunde räknas som oanständigt. Efter hård kritik avskaffades den delen av lagen 1997 av USA:s högsta domstol. CDA anses nu bland annat innebära att internetoperatörer inte kan ställas till ansvar för innehållet i de meddelanden som de förmedlar. – Lagtexten finns här. – 1998 in­förde USA:s kon­gress en annan lag med samma syfte, Child online protection act†.

[lagar] [ändrad 15 maj 2017]