control

engelska control bör oftast översättas med styrning eller reglering. Det svenska ordet kontroll betyder granskning eller efter­hands­granskning. Att kontrollera är att se efter om något är korrekt, äkta eller giltigt, men to control betyder att behärska, att styra eller att reglera. En control panel är en styrpanel.

[språktips] [ändrad 27 augusti 2019]