critical mess

det vanskliga stadium i ett mjukvaruprojekt då alla ändringar eller rättelser verkar leda till minst två nya fel som måste rättas. – Uttrycket anspelar på critical mass – kritisk massa.

[programmering] [11 juli 2021]