cross docking

genomflödesdistribution – direktleverans av varor från tillverkare till återförsäljare. (Från lastkaj – dock – till lastkaj utan omlastning eller längre uppehåll.) Kräver ofta avancerad datorstödd planering för att hålla fraktkostnaderna nere samtidigt som återförsäljarnas leveranskedja säkras.

[transport och logistik] [ändrad 4 juni 2020]