crossposting

det att man, avsiktligt eller oav­siktligt, lägger samma inlägg i flera diskussion­er på internet, särskilt om inlägget inte har i mer än (högst) en av diskussionerna att göra. Crossposting räknas som brott mot nätetiketten. – Se också trådkapning.

[diskussioner] [fel] [internet] [ändrad 30 maj 2021]