crossposting

det att man, avsiktligt eller oav­siktligt, lägger samma inlägg i flera diskussion­er på internet, särskilt om inlägget inte har i mer än (högst) en av diskussionerna att göra. Crossposting räknas som brott mot nätetiketten.

[diskussioner] [fel] [internet] [ändrad 3 juli 2019]