Crux

(vanligen skrivet CRUX) – ett Linux‑baserat operativsystem, avsett för erfarna användare. Det utvecklades från början av Per Lidén vid Blekinge tekniska högskola, men han är inte längre involverad. Första versionen kom 2007. – Se crux.nu.

[linuxdistributioner] [ändrad 24 november 2022]