cryppie

kort för cryptographer – en som ägnar sig åt kryptering.