CXO

  1. – chief XXX officer – direktör för X – samman­fattande be­teckning på amerikanska titlar för med­lemmar av företagsledningen, se chefs­titlar på C;
  2. – chief change officer (förändrings­direktör).

[chefstitlar] [förkortningar på C] [ändrad 8 januari 2018]