cybercad

cyberknöl en person som på internet inte tar hänsyn till andra människors känslor; en som inleder ro­man­tiska affärer på internet utan seriösa av­sikter; även: en som till­bringar mycket tid på inter­net. Av cyber och cad i betydelsen knöl, drummel. (Ej att för­växla med rit­tekniken cad.)