cyberkofta

nätaktivist med intellektuella an­språk, ofta med frihets­ideo­logisk eller idéhistorisk bak­grund. Till exempel Julia­gruppen. – Jäm­för med piratpartister, som brukar vara mer folkliga och popu­listiska.

[it-folkgrupper] [ändrad 4 juli 2017]