cyberlibertarianism

ideologin att alla ska ha full frihet att göra vad de vill på inter­net, utan att be­höva ta hän­syn till samhället i stort. – Ordet är en sam­man­sätt­ning av cyber och liber­ta­ria­nism, det senare även kallat ny­libe­ralism. Be­näm­ningen kommer från den ameri­kanska skri­benten Langdon Winner (langdonwinner.com) och hans artikel ”Cyberlibertarian myths and the prospects for community” (länk) från 1997. – Det påstås ibland att Langdon Winner kallade ideologin för cyberlibertinism, men det är fel. Liber­tari­anism och liber­tinism är två olika saker.

[politik] [ändrad 18 april 2020]