data discovery

upptäckt av mönster i stora datamängder. – Data discovery blev en trend inom affärssystem i mitten av 2010-talet. Det gäller givetvis sådana mönster som inte är uppenbara, utan som kräver avancerade datoriserade analysmetoder för att upptäckas.

[analys] [ändrad 11 april 2020]