data historian

datalogg, mätdatalogg – program som läser in mätvärden från maskin med jämna mellanrum och lagrar dem.

[industriell it] [ändrad 20 januari 2016]