data smog

(datasmog) – ironiskt: den ogenomträngliga massa av data som finns på webben. Datatöcken.

[jargong] [ändrad 5 augusti 2019]