dataartist

(data artist) – person som är kunnig i analys och hantering av stora datamängder (big data), och som också är kreativ och förstår marknadsföring.

[yrken] [ändrad 3 augusti 2017]