datahygien

(data hygiene) – att se till att lagrade data är korrekta och aktuella.

[informationshantering] [ändrad 20 januari 2016]