datahygien

(data hygiene) – att se till att lagrade data är korrekta och aktuella.