datapunkt

(data point) – den minsta odelbara delen i en datamängd. Vad som är odelbart beror på sammanhanget. Om man till exempel från Bilregistret får veta att ett registreringsnummer tillhör en bestämd person är det en datapunkt: registreringsnumret och namnet säger inget var för sig. 

[data] [11 juni 2020]