degenererad strategi

ett sätt att spela datorspel som drar fördel av ett fel eller förbiseende i spelets uppbyggnad. – Den som använder en degenererad strategi kan inte sägas fuska, men hon spelar inte på det sätt som spelets utvecklare hade tänkt sig. Vanligtvis blir det en förenklad upplevelse av spelets miljö. – På engelska: degenerate strategy.

[spel] [23 april 2021]