delad knapp

Exempel på delad knapp.

(split button) – i grafiska användargränssnitt: en knapp med två delar, varav den ena öppnar en undermeny. Den vänstra delen har en text eller symbol som visar den delade knappens huvuduppgift. Om man klickar på den delen av knappen utförs ett förvalt alternativ, men om man klickar på den andra, högra delen, som brukar vara en nedåtpekande triangel, visas undermenyn med flera alternativ. Exempel: Om knappens huvuduppgift är understrykning av text blir det, om man klickar på vänstra delen, en enkel, rak understrykning. Om man i stället klickar på pilen till höger får man upp en meny med andra slags under­stryk­ningar.

[gränssnittskomponenter] [4 juli 2017]