design- och kodsynkronisering

(round trip engineering) – en typ av datorstödd systemutveckling där man först automatiskt genererar körbar kod från en modell av det system som ska byggas, och sedan har möjlighet att direkt ändra i koden, vilket i sin tur leder till mot­svarande ändringar i modellen. (Den svenska termen är den som används av Rational.)

[systemutveckling] [ändrad 27 april 2020]

Dagens ord: 2013-03-18