Devuan

Linux-baserat operativ­system som är en för­gre­ning av Debian. – Brytningen med Debian skedde i slutet av 2014, och berodde på att Debian insis­te­rade på att använda en system­kompo­nent som heter systemd (se Wiki­pedia). Devuan ska vara som Debian, men utan systemd. –– Devuan uttalas som engelska ”dev one”. –– Se devuan.org. –– Fler sorters Linux här.