Devuan

ett Linux-baserat operativ­system som är en förgrening av Debian. – Brytningen med Debian skedde i slutet av 2014, och berodde på att Debian insiste­rade på att använda en systemkompo­nent som heter systemd (se Wikipedia). Devuan ska vara som Debian, fast utan systemd. – Devuan uttalas som engelska dev one. – Se devuan.org.

[linuxdistributioner] [ändrad 20 juli 2017]