Devuan

Linux-baserat operativ­system som är en för­gre­ning av Debian. – Bryt­ningen med Debian skedde i slutet av 2014, och berodde på att Debian insis­te­rade på att använda en system­kompo­nent som heter systemd (se Wiki­pedia). Devuan ska vara som Debian, fast utan systemd. – Devuan uttalas som engelska dev one. – Se devuan.org.

[linux] [ändrad 20 juli 2017]