digital snow day

i USA: dag då man slipper arbeta därför att internetanslutningen inte fungerar. Snow day – ledig dag på grund av snöfall.

[arbetsmarknad] [ändrad 24 september 2018]