dirty connection

långsam eller krånglande anslutning till internet.

[internet] [ändrad 4 augusti 2013]