diskussionslista

e‑postbaserad diskussionsgrupp. Själva listan är ett program som håller reda på medlemmarnas e‑postadresser (nya medlemmar, ändringar och utträden) och som skickar alla inlägg till alla medlemmar. Ordet används också om webbaserade diskussionsgrupper. Diskussionslistor var vanliga på 1990-talet och tidigare, men har ersatts av webbaserade diskussionsforum. – Läs också om Majordomo.

[diskussioner] [e-post] [ändra 31 juli 2019]