do-ocracy

”görokrati” – rörelse eller organisation som leds av de medlemmar som faktiskt gör saker. – Uttrycket används om rörelsen Anonymous.

[organisationer] [ändrad 26 oktober 2020]