dreamer

beteckning på papperslös invandrare som kom till USA som barn (under 16 år). – Sådana invandrare kan få skydd mot utvisning under en begränsad tid, som kan förlängas flera gånger. Detta enligt bestämmelsen DACA (Deferred action for childhood arrivals) som utfärdades 2012 av president Obama. Under den tiden får dreamers arbeta och studera i USA, men de har inte garanti för permanent uppehållstillstånd eller medborgarskap. Det finns ungefär 800 000 dreamers i USA 2017. Pre­si­dent Trump hade under 2017 planer på att av­skaffa DACA, men det var oklart om och hur detta skulle ske. Många it‑företag vill ha DACA kvar eftersom de vill behålla yngre anställda som är dreamers. – Ordet dreamer kommer av ett lagförslag, DREAM (Development, relief, and education for alien minors), som har röstats ner i USA:s kongress, men namnet har fastnat.

[politik] [6 september 2017]