drifta

sköta driften av något. – När det gäller it-system skiljer man vanligtvis mellan att använda systemet och att drifta systemet. Att använda systemet är att mata in, behandla, söka efter och publicera data. Att drifta systemet är att se till att maskinvara, nätverk och program fungerar så att de kan användas.

[drift] [ändrad 20 januari 2016]