drivarbaserad budgetering

budgetering som utgår från mätbara händelser, inte penningbelopp. – Man utgår från sådant som försäljning, räknat i antal varor, antal anställda, antal kunder och annat som kan mätas, till exempel inflations­takt och ränte­nivåer. De belopp som anges i budgeten är fram­räknade utifrån dessa värden, som kallas för drivare (engelska drivers). Fördelarna med detta är dels att belopp i budgeten kan förklaras, dels att budgeten kan revideras löpande med automatik när drivarna förändras. – Kallas på svenska också för aktivitets­baserad budgetering, på engelska driver-based budgeting. – Man talar också om drivarbaserad planering i liknande betydelse.

[företag och ekonomi] [ändrad 14 augusti 2014]