DTTV

digital terrestrial television – marksänd digital-tv – digital-tv som når abonnenten genom marknätet. Inga satelliter är inblandade. – Kallas också på engelska för DTT, digital terrestrial television.

[förkortningar på D] [radio och tv] [ändrad 9 januari 2019]