dual band

om mobiltelefoner: tvåbands – ofta: som kan använda frekvensbanden 900 MHz och 1800 MHz, de två frekvensband som används för mobiltelefoni (GSM) i Europa. Det finns också trippelband och fyrband.

[mobilt] [ändrad 16 augusti 2019]