duckrolling

att locka andra att klicka på en meningslös länk i ett diskussionsforum. Länken leder till något som inte har det minsta med diskussionen att göra, ofta en bild av en leksaksanka på hjul. Duckrolling är alltså ett hyss. En variant är rickrolling.

[kuriosa] [sociala medier] [ändrad 16 augusti 2019]