e-fence

”elektronisk hälare” – en som säljer stöldgods på internet. Även: electronic defence, oftare stavat e‑fense. – Fler ord på e-.