eFast

ett annons­smuss­lings­program som i smyg byter ut webb­läsaren Chrome mot en kopia. Kopian ut­sätter an­vändaren för oönskade an­nonser som är svåra att få bort, och för­söker kart­lägga an­vändarens be­te­ende. – Kopian av Chrome är baserad på Chromium, och är därför i stort sett likadan som Chrome, bortsett från tilläggen som sprider oönskade annonser. Troligen har ut­veck­larna av eFast valt angreppsmetoden med en kopia av Chrome därför att det har blivit allt svårare att in­stal­lera oönskade program i smyg på Chrome. – eFast blev känt i oktober 2015, se artikel i Mal­ware­bytes (länk).

[skadeprogram] [ändrad 30 januari 2019]