eFast

ett annons­smuss­lings­program som i smyg byter ut webbläsaren Chrome mot en kopia. – Kopian utsätter användaren för oönskade annonser som är svåra att få bort, och för­söker kartlägga användarens beteende. Kopian av Chrome är baserad på Chromium, och är därför i stort sett likadan som Chrome, bortsett från tilläggen som sprider oönskade annonser. Troligen har utvecklarna av eFast valt angreppsmetoden med en kopia av Chrome därför att det har blivit allt svårare att instal­lera oönskade program i smyg på Chrome. – eFast blev känt i oktober 2015 – se artikel i Malwarebytes (länk).

[skadeprogram] [ändrad 30 januari 2019]