Chromium

projekt som utvecklar Googles webb­läsare Chrome i öppen käll­kod. – Samtidigt som Google fortsätter att utveckla Chrome pågår Chromium-projektets arbete med att vidareutveckla Chrome med bidrag från frivilliga programmerare. Vem som helst kan ladda ner käll­koden till Chrome och göra ändringar, förbättringar och anpassningar som kan lämnas in till Chromium-projektet och eventuellt infogas i Chromium. För­bättringar i Chromium kan sedan användas av Chrome. Det är alltså samma för­hållande som det från början var mellan Net­scapes numera ner­lagda Navigator† och Mozilla-projektets Fire­fox. –– Google är noga med att Chromium är namnet på projektet, inte på en produkt. –– Chromium är grunden för Amazons webb­läsare Silk och för webb­läsaren Epic. –– Läs mer på chromium.org. –– Läs också om Chromium OS. – Fler webbläsare.

Dagens ord: 2016-05-03