Chromium

ett projekt som utvecklar Googles webb­läsare Chrome i öppen käll­kod. – Samtidigt som Google fortsätter att utveckla Chrome pågår Chromium‑projektets arbete med att vidareutveckla Chrome med bidrag från frivilliga programmerare. Vem som helst kan ladda ner käll­koden till Chrome och göra ändringar, förbättringar och anpassningar som kan lämnas in till Chromium‑projektet och eventuellt infogas i Chromium. Förbättringar i Chromium kan sedan användas av Chrome. Det är alltså samma för­hållande som det från början var mellan Net­scapes sedermera nerlagda Navigator† och Mozilla‑projektets Firefox. –– Google är noga med att Chromium är namnet på projektet, inte på en produkt.–– Chromium är grunden för Amazons webbläsare Silk och för webb­läsaren Epic. –– Läs mer på chromium.org. – –Läs också om Chromium OS.

[webbläsare] [öppen källkod] [ändrad 3 oktober 2018]

Dagens ord: 2016-05-03