egress

utgående – egress traffic – utgående trafik – datakommunikation som skickas inifrån ett nätverk till mottagare i ett annat nätverk.

[datakommunikation] [25 september 2022]