equipment installment plan

(EIP) – avbetalning vid köp av mobiltelefon. Detta till skillnad från subventionerat pris på telefonen, knutet till abonnemanget. EIP anses ha lett till mindre benägenhet bland amerikanska kunder att byta mobiloperatör: de behåller sin telefon efter att ha slutbetalat den. Det blir då billigare för dem att även behålla operatören än att byta operatör för att få en ny subventionerad telefon.

[mobilt] [9 mars 2018]