evil maid

Det är omöjligt att få tag i bra tjänstefolk nu för tiden.
Det är omöjligt att få tag i bra tjänstefolk nu för tiden.

evil maid attack – attack mot en dator som angriparen har fysisk tillgång till vid upprepade tillfällen, och som har lämnats obe­vakad. (Ett ondskefullt hembiträde är alltså en idealisk angripare.) – Sådana attacker kan kringgå avancerade säkerhetsåtgärder. Angriparen kan till exempel vid det första intrånget installera ett program som registrerar alla knapptryckningar eller ansluta ett USB-minne som gör det. Vid nästa besök laddar besökaren ner knapptryckningarna och av­instal­le­rar programmet. Intrånget har då inte lämnar några spår, men angriparen kan bland knapptryckningarna hitta lösenord eller annan känslig infor­ma­­tion. – Uttrycket evil maid attack myntades 2009 av den polska it‑säkerhetsforskaren Joanna Rutkowska (blogg).

[attacker] [ändrad 2 mars 2018]

Dagens ord: 2018-03-05