eWorld

eWorld – nättjänst som Apple drev 1994—1996. Användarna hade e-post, diskussions­forum och nyheter. Det var en uppringd tjänst. Det ingick en webb­läsare, men den fungerade bara när användaren var ansluten till eWorld. – Tjänsten var relativt dyr och fick inte någon större anslutning, och därför lades den ner. – 1990 startade Apple en modernare, liknande tjänst, iTools, som sedan dess har gjorts om grundligt flera gånger; numera heter tjänsten iCloud. – För internt bruk hade Apple på 1980-talet tjänsten Applelink.