extraktivism

  1. dataextraktivism (data extractivism) – insamling av så mycket data som möjligt från personer och andra källor för att använda dem för att planera och förbättra tjänster och produkter. Ett exempel är så kallade smarta städer. Det förutsätts att datamängderna bearbetas med avancerad analys;
  2. – ekonomiskt system som bygger på utvinning av mineraler och andra naturresurser.

[analys] [24 oktober 2017]

Dagens ord: 2017-10-27