extranät

(extranet)intranät som är öppet för vissa användare utanför ägarens företag, till exempel för kunder eller underleverantörer.

[nätverk] [ändrad 15 mars 2020]