facemail

det att man beger sig till den man vill prata med och överbringar meddelandet muntligen, ansikte mot ansikte.

[digitalfritt] [ändrad 20 januari 2016]