faketastic

(fake + fantastic) – benämning på produkter som uppenbarligen inte är äkta, men som ändå blir efterfrågade. Det kan vara uppenbara kopior av prestigefyllda och dyra märkesprodukter. A faketastic smile är ett artificiellt leende. – Ordet användes först om mat som smakar gott på grund av rikligt med konstgjorda tillsatser. – Se denna artikel från Euromonitor International.

[jargong] [produkter] [20 november 2018]