fasta sökalternativ

sökning med hjälp av menyer med förinställda sökord. –Används ofta i postorderkataloger och liknande tjänster på webben för att förenkla sökningarna. Ska det heta ”rörmontör” så står det så i menyn, och ingen behöver söka på ”rör­mok­are” och få noll träffar. För­delen med fasta sökalterna­tiv är att besökar­na inte kan stava fel, och att sök­ningar­na anpassas till den ter­mino­logi som används på webb­platsen. – Al­ter­na­tivet till fasta sök­alterna­tiv är fri­text­sök­ning. – På engelska: limited vocabulary search, LVS.

[sökningar] [ändrad 5 september 2018]

Dagens ord: 2012-10-12