faxserver

(fax server) – program som gör att persondatorer kan ta emot och sända fax. Inkommande fax visas på datorns bildskärm. Dokument som framställts med datorprogram kan faxas direkt från datorn utan att man behöver skriva ut dem. Det krävs ett speciellt program som omvandlar inkommande fax till bildfiler och utgående dokument till faxformat samt anslutning till telenätet. – Förekommer numera sällan.

[telefoni] [ändrad 23 september 2019]