feature factory

”funktionsfabrik” – programutvecklingsföretag som levererar det som beställts, men utan utvärdering eller återkoppling. – Mer i denna artikel av John Cutler. (Se också feature.)

[programmering] [ändrad 20 juli 2020]