feature fatigue

”finessutmattning” – det att man tröttnar på nya produkter med många finesser – som man inte kan eller inte vill lära sig. – Se också valfrihetsparadoxen.

[produkter] [psykologi] [ändrad 1 november 2019]