flagga

(flag) – komihågtecken för dataprogram: en flagga är en kort teckenserie, till exempel 001, som programmet lagrar på ett bestämt ställe och som har en förutbestämd funktion. Det är ett kort meddelande till programmet eller till ett annat program, till exempel 001 (detta är ett komplett meddelande), 011 (detta är en av flera delar av ett meddelande), 111 (detta är slutet på meddelandet). – Jämför med semafor.

[programmering] [ändrad 5 juni 2017]